#Освіта #Тренди

Як створити якісні тести

Тест — не лише формат контролю знань, а й спосіб навчатись. Розповідаємо про головні принципи створення тестів тим, хто їх проводить і проходить. Читайте блог, щоб дізнатись, як визначити мету тесту, обрати формат і як краще формулювати запитання та відповіді. Годі боятися тестувань!


Визначте мету


Для чого цей тест? Ви хочете, щоб учні знали інформацію напам’ять або ж навчилися застосовувати її на практиці? Чи, можливо, ви прагнете розвинути у них вміння аналізувати інформацію та робити висновки?

Визначте мету перед тим, як скласти тест. Використайте таксономію Блума — класифікацію завдань за навчальними цілями та рівнем складності. Всього вона охоплює 6 рівнів: запам’ятати, розуміти, застосувати, аналізувати, оцінювати та створювати.

Зазвичай таксономію Блума зображають як піраміду. В її основі лежать найлегші завдання — на запам’ятовування. А на вершині розташовані найскладніші — на створення.


Bloom Taxonomy


Піраміда навчальних цілей за класифікацією Б. Блума. Джерело.

Таксономія Блума — зручний педагогічний інструмент. Ми радимо ознайомитися з його застосуванням у безкоштовному онлайн-курсі для вчителів початкової школи.


Інна Большакова в онлайн-курсі для вчителів початкової школи розповідає, як розробляти запитання для різних рівнів таксономії Блума.


Оберіть формат


Тестом у цьому матеріалі ми називаємо будь-які завдання для перевірки в онлайн- чи офлайн-формі, а не лише запитання з варіантами відповідей. Нижче розглянемо, як обрати формат, який найкраще задовольнить навчальну мету тесту, адже доведено, що тести — це не лише зручний спосіб оцінювання, а й ефективний навчальний інструмент.

Так, сам тест також може бути навчальним матеріалом. Розглянемо тест у формі квесту в онлайн-курсі з основ реформи охорони здоров’я. На початку квесту студент онлайн-курсу може обрати свою роль: головний лікар або лікар. Далі студент отримує тестові завдання щодо переваг роботи системи конкретно для обраної ролі. Наприкінці тесту студент знатиме, що корисного принесе реформа для нього.


Тест-квест в онлайн-курсі “Основи реформи охорони здоров’я з допомогою eHealth”. Тут тест слугує навчальним матеріалом, з якого студенти отримують інформацію про переваги реформи залежно від обраної ролі — лікаря або головного лікаря.


Тест-квест в онлайн-курсі “Основи реформи охорони здоров’я з допомогою eHealth”. Тут тест слугує навчальним матеріалом, з якого студенти отримують інформацію про переваги реформи залежно від обраної ролі — лікаря або головного лікаря.


Якщо ви хочете, щоб ваші учні запам’ятали матеріал, складіть завдання з короткою відповіддю. Наприклад, заповнити пропуск кількома словами. Цей формат знижує шанс вгадати правильну відповідь та тренує запам’ятовування слів і термінів.

Якщо ви хочете розвивати водночас навички оцінювання, аналізу, синтезу, написання текстів та пояснення матеріалу — складіть завдання для есе. Наприклад, наведіть тезу та запропонуйте спростувати її або погодитися з нею. З допомогою есе учні вчаться обґрунтовувати власну позицію та послідовно її висловлювати. Однак у такому разі вчитель має розробити критерії оцінювання та виділити достатньо часу на перевірку кожного есе. Як, наприклад, критерії для оцінювання власного висловлення на ЗНО з української мови та літератури.

Якщо ви хочете швидко закріпити матеріал та наголосити на різниці між основними концепціями, надайте перевагу тестам із кількома варіантами відповідей. Такий тест досить легко та швидко перевіряти.

Щоб скласти якісний тест з кількома варіантами відповідей, робіть відповіді схожими одна на одну. Якщо всі відповіді правдоподібні, учень обмірковує кожен варіант та співставляє його із власними знаннями. Якщо ж відповіді занадто різні, то учень легше впізнає правильний варіант не тому, що вивчив матеріал, а тому що цей варіант відрізняється від інших.


Приклад тесту з онлайн-курсу “Фактчек: довіряй-перевіряй”.


Приклад тесту з онлайн-курсу “Фактчек: довіряй-перевіряй”.


Побачити різницю між різними концепціями допоможе завдання на встановлення відповідності.


Завдання на встановлення відповідності з книги І.Є. Булаха “Створюємо якісний тест”


Завдання на встановлення відповідності з книги І.Є. Булаха “Створюємо якісний тест”


Завдання з відповіддю так/ні підійдуть, щоб спростувати розповсюджені міфи. Ймовірність вгадування становитиме 50%.

Загалом, складайте тест із різними форматами завдань та намагайтеся охопити всі рівні таксономії Блума. Дослідження показують, що запитання з короткою відповіддю та з декількома варіантами відповідей сприяють довготривалому засвоєнню матеріалу.


Використайте поради зі складання тестових запитань


Отже, ви визначили мету та підібрали формати. Залишилися власне запитання. Враховуйте, що зайві деталі відволікають учнів. Запитання, сформульовані нечітко або з часткою не (так звана «негативна форма» ), теж ускладнюють сприйняття. Тобто вони негативно впливають на сам процес навчання та перевірки знань з допомогою тестів.

Тому ми виділили 5 порад, які допоможуть зробити ваші запитання максимально ефективним навчальним інструментом.

1. Одне запитання — одна концепція. Не ставте кілька запитань в одному.


Приклад запитання з онлайн-курсу  “Фактчек: довіряй-перевіряй”


Одне запитання — одна концепція. Приклад запитання з онлайн-курсу “Фактчек: довіряй-перевіряй”.


2. Формулюйте запитання так, щоб на них можна було відповісти, не читаючи варіантів відповідей. Тобто умова повинна бути чіткою та зрозумілою.

Учень не має дивитись на варіанти відповіді для того, щоб прояснити умову. Тому уникайте формулювань “Оберіть всі правильні твердження” або “Серед наведених тверджень правильні всі, ОКРІМ”. На такі запитання неможливо відповісти, якщо не прочитати варіанти відповідей. Тобто запитання насамперед перевіряє, чи впізнає учень інформацію, а не знання та розуміння матеріалу.

Також надавайте всю необхідну інформацію в умові запитання.


Приклад з книги І.Є. Булаха “Створюємо якісний тест”. Праворуч - умова містить всю потрібну інформацію для надання однозначної відповіді.


Приклад з книги І.Є. Булаха “Створюємо якісний тест”. Праворуч - умова містить всю потрібну інформацію для надання однозначної відповіді.


Приклад від Сenter for Teaching університету Вандербілту.


Приклад від Сenter for Teaching університету Вандербілту.


3. Надавайте в умові лише необхідну інформацію. Якщо умова занадто довга і з зайвою інформацією, учень відволікається на деталі та може забути початок умови, коли дочитає її до кінця. Тобто погані результати учня можуть бути результатом незрозумілої умови, а не відсутності знань. Дослідження підтверджують , що зайві деталі знижують надійність самого тесту.


або

Приклади з книги І.Є. Булаха “Створюємо якісний тест”


Приклади з книги І.Є. Булаха “Створюємо якісний тест”.


4. Складайте 3-5 подібних варіантів відповідей. Відповіді мають бути схожими за довжиною і структурою та граматично відповідати формулюванню запитання. Правильна відповідь не має чітко вирізнятися серед інших з першого погляду на запитання.

5. Уникайте граматичних помилок та запитань із часткою «не». Вони відволікають увагу та не допомагають краще опанувати матеріал. Дослідження показують, що навіть учні, які зазвичай мають високі результати, часто відповідають неправильно на тестах із негативною формою запитання.Приклади доречного та недоречного застосування запитань у негативній формі.


”


Приклади з книги І.Є. Булаха “Створюємо якісний тест”.


Склали тест? Дайте перевірити знайомому! Ваші власні запитання здаються вам очевидними та простими, а іншій людині легше побачити неточності або невідповідності.

Час виконання тесту також залежить від вашої мети та контексту, в якому ви його надаєте. Якщо цей тест закріплює матеріал уроку, то він має бути коротким і на нього не потрібно виділяти багато часу (хвилин 10). Для річного екзамену — навпаки, може знадобитися й кілька годин, залежно від обсягу матеріалу.

Щоб написати есе, різні учні потребують різну кількість часу. Проте обмеження в часі також важливі для тренування навичок письма, зокрема вміння писати лаконічно. Спробуйте надавати різний час на виконання, щоб визначити оптимальну кількість часу для конкретного виду тестування.

Тест — це вправа, яка допоможе вашим учням пригадати матеріал та виявити прогалини у власних знаннях, а вам — зрозуміти, як заповнити ці прогалини. Тож використовуйте всі переваги тестів, а не лише зручність оцінювання. Нехай учні покращать власні знання з допомогою навчальних тестів до того, як складатимуть остаточний тест на оцінку!

Рекомендуємо почитати:

  1. Українською: книга І.Є. Булаха “ Створюємо якісний тест

  2. Англійською: стаття Center for Teaching університету Вандербілту з порадами зі створення якісних тестів.

  3. Англійською: переваги, недоліки та рекомендації для різних форматів тестових завдань від Walker Center for Teaching and Learning.

  4. Англійською: огляд досліджень ефективності тестів у різних форматах 2018 року.

  5. Англійською: стаття “10 Benefits of Testing and Their Application to Educational Practice” Roediger H.L. III, Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Огляд досліджень тестування як навчального інструменту.

Авторка матеріалу: Анна Ляшенко, методистка EdEra

comments powered by HyperComments