#Змішане навчання #Освіта #Школа #Онлайн #Тренди

Моделі змішаного навчання: особливості, поради, успішні приклади

У попередньому матеріалі ми ознайомилися з системою змішаного навчання, її складовими та перевагами. Поєднання онлайн-частини та особистого спілкування у такій системі дає кращі результати для прогресу учнів. Щоб навчальний процес був продуктивним, потрібна якісна та продумана структура кожного окремого курсу. Тому у цій статті говоримо про моделі змішаного навчання, їхні переваги та недоліки і успішні приклади застосування.


Структура та особливості моделей


Під час моделювання курсів у системі змішаного навчання матеріал гнучко розподіляється між онлайн- та офлайн-частинами. Тут не існує універсальної формули успіху. Якість курсу залежить від його мети, активностей та узгодженості елементів між собою. Тому науковці у сфері освіти по-різному визначають як термін «змішане навчання», так і його моделі.

У блозі ми зупинимося на класифікації Стейкер та Хорна. Вона створена у 2012 році, але й сьогодні більшість дослідників та ресурсів використовує її як основну. Зокрема, освітній аналітичний центр «Інститут Клейтона Крістенсена». Ця класифікація групує моделі за основними навчальними характеристиками, базується на практичному досвіді і може розширюватися у майбутньому.


Research

Основні моделі змішаного навчання за Стейкер і Хорном. Джерело. Переклад: EdEra.


Стейкер і Хорн виділяють 4 моделі змішаного навчання: ротаційну, гнучку, самостійного змішування і поглиблену віртуальну.


1) Ротаційна модель

У цій моделі учні чергують онлайн- та офлайн-частини за певним графіком чи вказівками вчителя. Ці частини можуть охоплювати: роботу у невеликих групах чи цілим класом, групові проекти, індивідуальну роботу з вчителем(-кою) та письмові завдання.

Ротаційна модель містить чотири підвиди:


а) Ротація за станціями

У такій моделі учні працюють у класі і за визначеним графіком проходять окремі станції. Тобто чергують різні види діяльності: групову роботу, роботу над проектом і роботу з вчителем. Частину завдань вони обов’язково виконують онлайн. Станції можуть охоплювати як індивідуальну роботу чи роботу у групах, так і роботу цілим класом.

Відмінна риса цієї моделі — всі учні повинні пройти всі станції. Поділ учнів на групи та індивідуальне інструктування вчителем(-кою) — дуже гнучкі. Тому групи можуть змінюватися протягом навчального року залежно від потреб учнів.


Research

Приклад структури моделі «ротація за станціями». Джерело. Переклад: EdEra.

За даними Інституту Крістенсена «ротація за станціями» — найбільш популярна модель серед шкіл США. Її перевага — можливість мінімізувати витрати на обладнання. Адже з електронними пристроями по черзі працюють частини учнів, а не весь клас.


Модель «ротація за станціями» у КІРР LA. Джерело

За досвідом школи робота у маленьких групах із вчителем(-кою) дає поглиблене розуміння предмету. А робота онлайн після цього дозволяє закріпити нову інформацію та повторити призабуті уроки.

б) Ротація за лабораторіями

Модель схожа на попередню, проте у ній учні змінюються не в межах класу, а в межах навчального закладу. Однією із станцій є не просто робота онлайн, а робота в окремому приміщенні — лабораторії.


Research

Приклад структури моделі «ротація за лабораторіями». Джерело. Переклад: EdEra.


Інститут Крінстенсена називає таку модель найпопулярнішою у Бразилії, Малайзії та Південній Африці. Цим країнам простіше обладнати окрему кімнату комп'ютерами, ніж забезпечити планшет чи смартфон для кожного(-ної) з учнів.

Перевага цієї моделі — можливість для вчителя надавати інструкції усьому класу водночас. Якщо певна група учнів має труднощі, вчитель може відразу працювати із ними окремо. Тому ця модель найбільш подібна до традиційної моделі навчання, за якої вчитель працює з усім класом водночас.

Для допомоги учням у класі часто потрібен ще один вчитель(-ка) або асистент(-ка). Проте це не обов'язкова вимога: усе залежить від структури курсу і можливостей навчального закладу.


Модель «ротація за лабораторіями» у Navigator Schools. Джерело

З досвіду вчительки така модель учнів допомагає побачити, хто і як із учнів засвоїв новий матеріал завдяки швидкому фідбеку. Якщо результати тестування показують, що комусь це не вдалося, вона працює із цими учнями особисто.

в) Перевернутий клас

За такої моделі учні за визначеним графіком змінюють онлайн-частину вдома на офлайн-частину в класі. Тобто вдома вони засвоюють теоретичний матеріал та переглядають лекції. А в класі працюють з учителем(-кою) чи у групах над практичними завданнями та проектами.


Research

Приклад структури моделі «перевернутий клас». Джерело. Переклад: EdEra.


У попередній статті «Змішане навчання: сутність та переваги у сучасному світі» ми з'ясували, що за такої моделі особливо важливою є практична частина. Якщо лекція залишилася не переглянутою чи не зрозумілою, виконання практичних вправ допоможе показати прогалини у знаннях та краще пояснити матеріал.

Перевага такої системи у тому, що навчальний заклад не повинен додатково закуповувати обладнання, адже учні користуються ним вдома. Крім того, вчитель(-ка) може самостійно робити навчальні відео для своїх учнів залежно від їхнього рівня та потреб. Як це зробити, читайте у нашому блозі «Як створити відео для онлайн-курсів».


Модель «перевернутий клас» у Clintondale High School. Джерело

До введення системи змішаного навчання школа входила до 5% найгірших у Штаті Мічиган. Запровадження цієї моделі значно підвищило успішність учнів і дало змогу вчителям виділяти більше часу на роботу над труднощами.

г) Індивідуальна ротація

У такій моделі учні працюють у класі і проходять окремі станції за індивідуально визначеним графіком. Відмінність цієї моделі від «ротації за станціями» у тому, що не всі учні обов'язково проходять усі станції.


Research

Приклад структури моделі «індивідуальна ротація». Джерело. Переклад: EdEra.


Перевага моделі — підлаштування графіків та способів роботи під особисті потреби кожного(-ної) з учнів. Якщо комусь простіше працювати онлайн, а хтось отримує кращі результати завдяки груповим завданням — така модель враховує ці особливості. Водночас учні мають спланований графік, тобто система передбачувана і зрозуміла для всіх користувачів.

Проте така модель потребує додаткового фінансування на технічне забезпечення комп'ютерами та іншими електронними пристроями. Крім того, для деяких учнів спланований графік може бути незручним і малоефективним.


Модель «індивідуальна ротація» у Carpe Diem School. Джерело

Школа має структуру, відмінну від звичайної класної аудиторії. Її центральна частина — 300 окремих робочих місць за комп'ютерами для кожного(-ної) з учнів. Більшість часу учні проводять у цій частині. Матеріал закріплюють обговореннями, практичними завданнями, роботою в командах в окремих змінних групах. Така система, побудована навколо учня, підняла рейтинг успішності школи з 65% в середньому за штатом до 92%.

2) Гнучка модель

Це модель, за якої особисте інструктування учні отримують переважно через інтернет. В учнів гнучкий графік, який змінюється відповідно до їхніх потреб у конкретній темі та курсі. Кількість і роль вчителів у такому виді роботи може варіюватися: від великої кількості групової роботи та обговорень з учнями до переважно індивідуальної роботи учнів онлайн і консультування за потреби.


Research

Приклад структури «гнучкої моделі». Джерело. Переклад: EdEra.


За даними Інституту Крістенсена така модель найпопулярніша серед учнів старших класів у США, на другому місці серед середньої школи і на кілька позицій нижче у початковій.

Перевага і водночас виклик такої системи — індивідуалізований графік. Тобто учні мають розуміти, як структурувати свою роботу. В старшій та середній школі учні краще можуть оцінювати свій прогрес. У старшій школі «гнучка модель» більше нагадує навчання в університеті за індивідуальним розкладом, ніж звичайні уроки в класі.


«Гнучка модель» у Summit Public Schools: «Основна ідея у школі: діти працюють так швидко, як потребують і таким способом, до якого вони готові». Джерело

3) Модель самостійного змішування (з англ. «self-blend»)

У цій системі учні можуть вивчати певний курс цілковито онлайн і прослуховувати його вдома чи у школі, щоб закріпити основний курс. За таких умов вчитель(-ка) також працює з учнями онлайн. Ця модель відрізняється від онлайн-навчання тим, що онлайн вивчають тільки один предмет. Натомість інші предмети учні проходять у школі.


Research

Приклад структури моделі «самостійного змішування». Джерело. Переклад: EdEra.


Така модель може компенсувати відсутність поглиблених курсів у школі чи дисциплін вільного вибору. Учні прослуховують додаткові курси онлайн, тому навчальний заклад може скоротити витрати на них.

Оскільки модель «самостійного змішування» потребує високого рівня самодисципліни, подібно до «гнучкої моделі», вона більш поширена у старшій школі.


Приклад моделі «самостійного змішування» у Quakertown Community School District. Джерело

Школа має традиційні курси поруч із онлайн-навчанням. Вчителька про систему: «Ми нарешті почали рухатися із швидкістю наших учнів та світових процесів. І ми говоримо: “Такий вигляд має світ. А такий — освіта, яка його відображає”».

4) Поглиблена віртуальна модель

У цій моделі учні самостійно розподіляють курси на онлайн- та офлайн-частину. Онлайн-частину можна прослуховувати як у навчальному закладі, так і поза ним. Багато онлайн-курсів трансформувалися у таку модель, щоб надати учням досвід особистого спілкування. Вона відрізняється від моделі «самостійного змішування» тим, що охоплює всі курси, а не є вибірковою. А від «перевернутого класу» — тим, що учні не щодня відвідують школу.


Research

Приклад структури «поглибленої віртуальної моделі». Джерело. Переклад: EdEra.


«Поглиблена віртуальна модель» посідає друге місце серед моделей змішаного навчання для старшої школи. Подібно до «гнучкої моделі» та моделі «самостійного змішування» вона передбачає вищий рівень навичок самоорганізації та дисципліни учнів. Перевага такої моделі — гнучкість розкладу та розподілу навантажень.

Більше про практичне застосування «поглибленої віртуальної моделі» читайте в інтерв'ю із вчителями Downingtown Area School District за посиланням. У такій системі учні навчаються онлайн. Водночас штат із 20 вчителів постійно перебуває у визначений робочий час у навчальному закладі. Учні можуть приходити і консультуватися із вчителями про те, що їх цікавить. Кількість онлайн- та офлайн-діяльності розподіляється приблизно порівну. Учні зазначають, що така модель у старшій школі дала змогу краще підготуватися до коледжу.

Важливо розуміти, що описані моделі змішаного навчання використовують не лише у школах, але й в університетах чи на окремих професійних курсах. Вищі навчальні заклади розглядають змішане навчання як найкращий спосіб, щоб підвищити ефективність навчального процесу. Так само, як і у випадку розподілу між різними класами, організація навчання відрізнятиметься через вік учнів, рівень їх самостійності, складності матеріалу тощо.


Як обрати свою модель?


Різні джерела пропонують власні секрети успіху: як краще розподілити матеріал, інструктувати учнів, налагоджувати особистий контакт залежно від конкретного спрямування курсу тощо. Спільним є те, що вдала модель змішаного навчання має відповідати конкретним цілям та потребам. Наприклад, ми вже побачили, що системи змішаного навчання у старшій, середній та молодшій школах відмінні одна від одної.

Підсумуємо переваги та недоліки різних моделей змішаного навчання.

Модель

Переваги

Виклики для впровадження

Ротація за станціями

Учні не обов'язково повинні мати доступ до інтернету та електронного пристрою вдома.


Якщо учні працюють по групах, навчальний заклад може мати лише ту кількість пристроїв, яка потрібна для роботи групи.


Вчитель(-ка) може інструктувати весь клас разом, якщо ротація відбувається для всіх одночасно.

Класна кімната повинна бути достатньо просторою для роботи різних груп.

Усі моделі потребують структури, відмінної від традиційної системи навчання.


Вчитель повинен мати навички роботи з електронними пристроями.


Структура матеріалу  курсу у системі змішаного навчання повинна відповідати структурі способу роботи над матеріалом.


Модель змішаного навчання повинна відповідати віку учнів і потребам конкретного класу

Ротація за лабораторіями

Потрібна окрема кімната, обладнана комп'ютерами чи іншими електронними пристроями для всієї кількості учнів чи їх частини.

Індивідуальна ротація

Учні мають індивідуальний графік роботи, створений спеціально під їх потреби.

Модель передбачає наявність електронних пристроїв для всіх учнів водночас.


Для деяких учнів жорсткий графік не зручний і дає погані результати.

Перевернутий клас

Можливість працювати у класі над практичними завданнями та проблемами.

Краще засвоєння теорії завдяки перегляду матеріалів у зручному для учнів ритмі поза класом.

Усі учні потребують доступу до обладнання та інтернету поза класом.

Гнучка модель

Високий рівень автономії учнів та гнучкий графік пристосовуються до особистих потреб учнів.

Потребує навичок самоорганізації та дисципліни від учнів.

Модель самостійного змішування

Навчальний заклад не потребує додаткових приміщень для поглиблених занять чи матеріалів для учнів.

Потребує навичок самоорганізації та дисципліни від учнів.


Усі учні потребують доступу до обладнання та інтернету поза класом.

Поглиблена віртуальна модель

Високий рівень автономії учнів та гнучкий графік, пристосовані під особисті потреби учнів.


Пропонуємо схему, яка допоможе спрямувати вас під час створення змішаного курсу.


Research

Спосіб обрати модель змішаного навчання від KIDDOM. Детальніше за посиланням. Переклад: EdEra.


Обрати модель, зручну для вас — це створити чернетку структури курсу. Змішане навчання ефективне завдяки цілковитій пристосованості до конкретних умов, матеріалу і навіть потреб конкретного класу. Про те, як створити власний змішаний курс в українських реаліях та успішні приклади — у третій частині освітнього блогу EdEra.

Author image

EdEra R&D

  • Kyiv
comments powered by HyperComments